Oznakowanie siedziby firmy na zewnątrz budynku

Kategoria: Blog

tabliczki informacyjne

Siedziby firm i jej placówek, takich jak oddziały sklepów czy biur, powinny być odpowiednio oznakowane. Większość właścicieli zabiega o to, by informacja o siedzibie przedsiębiorstwa była widoczna dla potencjalnych klientów i partnerów biznesowych. Oczywiście bardzo ważne jest, aby wszystkie występujące w oznakowaniu symbole były zgodne z księgą identyfikacji wizualnej firmy. W taki oto sposób buduje się przewagę konkurencyjną na rynku, a jednolity wygląd i uporządkowany system informacji wpływa na pozytywny odbiór wizerunku firmy.

W przypadku oznakowania zewnętrznego wszelkie zastosowane szyldy podświetlane, tablice, kasetony itp. mają wspomagać orientację przestrzenną, ułatwiając interesantom sprawne docieranie z zewnątrz (z ulicy) do siedziby firmy czy organizacji.

Jak właściwie oznakować budynki firmy?

Jeśli teren przy przedsiębiorstwie jest użytkowany wyłącznie przez jedną firmę, orientację przestrzenną można ułatwić odpowiednią architekturą budynków, ponieważ ich kolorystyka, forma i zastosowane materiały mogą być spójne z identyfikacją wizualną. Elementem systemu identyfikacji wizualnej może być nawet elewacja budynków. Obiekty reprezentacyjne, czyli najczęściej budynki, w których siedzibę ma zarząd, powinny być wyraźnie oznakowane przestrzennymi formami logo, np. w postaci świecących po zmroku kasetonów, które pozwalają na ekspozycję znaku również w nocy. Pozostałe budynki mogą być oznaczone tablicami informacyjnymi oraz tablicami opisowymi.

Bardzo ważne jest też oznakowanie strefy wejścia, które powinno budować pozytywne skojarzenia z marką, tworzyć prestiż firmy. Przydadzą się do tego np. szyldy, kasetony, litery blokowe, firmowe tablice reklamowe itd. Pamiętajmy jednak, że jeśli siedziba firmy znajduje się w budynku zabytkowym, trzeba pamiętać o tym, by poszczególne elementy oznakowania były zgodne z wymogami konserwatorskimi.

Jednolity system oznakowania, który powinien być zgodny z księgą tożsamości wizualnej firmy, jest bardzo ważny szczególnie w przypadku organizacji globalnych.