Oznakowanie dojazdów do firmy i terenu wokół przedsiębiorstwa

Kategoria: Blog

kaseton

Odpowiedniego oznakowania wymagają nie tylko obiekty, w których znajdują się siedziby i oddziały firm, ale także dojazd oraz teren przylegający do budynków. To bardzo ważne nie tylko ze względów wizerunkowych, ale również praktycznych. Istnieje wiele różnorodnych form, które umożliwiają prawidłową identyfikację, takich jak np. reklama zewnętrzna, plansze, szyldy itp.

Oznakowanie dojazdy do siedziby firmy

W pierwszej kolejności należy zadbać przede wszystkim o prawidłowe oznakowanie dojazdu do firmy. Najczęściej wykorzystywane są w tym celu tablice informacyjne, tabliczki kierunkowe, szyldy lub litery podświetlane.

Właściwe oznakowanie jest niezwykle istotne szczególnie w przypadku dużych zakładów przemysłowych, które posiadają kilka bram wjazdowych i wiele budynków. W tym przypadku orientację przestrzenną umożliwiają m.in. wolnostojące pylony, plansze, tablice kierunkowe i flagi.

Prawidłowe oznakowanie terenu przedsiębiorstwa

Po przekroczeniu bramy wjazdowej na teren siedziby firmy bardzo często pojawia się problem z odnalezieniem odpowiedniego budynku. Nie zawsze wiemy, gdzie znajduje się dział firmy, w którym mamy umówione spotkanie. Tak samo trudne jest znalezienie małej firmy, która wynajmuje pomieszczenie biurowe np. w kompleksie przemysłowym. Klienci i partnerzy biznesowi nie powinni mieć takiego problemu, więc właściwie i zarządzający muszą zadbać o to, by właściwie oznakować teren przedsiębiorstwa.

Przy każdej bramie wjazdowej niezbędne jest usytuowanie planu i tablic kierunkowych. Przy drogach wewnątrzzakładowych warto umieścić znaki kierunku. Sygnalizację dojazdową do poszczególnych obiektów mogą stanowić np. flagi lub pylony. Zwiększają one widoczność poszukiwanego budynku, ułatwiając tym samym dojazd do siedziby firmy lub konkretnego jej działu.

System orientacji przestrzennej spełnia nie tylko funkcje praktyczne, ale również buduje wizerunek firmy, dlatego też musi być integralnym elementem identyfikacji wizualnej. Wszystkie zastosowane elementy, takie jak flagi, tablice informacyjne czy szyldy kreują indywidualny, odróżniający od konkurencji wizerunek firmy.